ZGŁOSZENIE WAŻNE JEST TYLKO Z WPŁACONYM WPISOWYM.
APPLICATION IS VALID ONLY TOGETHER WITH PAID ENTRY FEE.
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ ORAZ WPŁATY UPŁYWA W DNIU: 05.06.2015
REGISTRATION AND PAYMENT DATE IS: 05.06.2015 (5th June)
 
 
PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
(NIE DOTYCZY ZAWODNIKÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ).
 
AFTER THAT DATE APPLICATIONS WILL NOT BE ACCEPTED.
(NOT APPLY TO PLAYERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN UNION).
 

REJESTRACJA SPLASH EDITOR - KLIKNIJ NA TEN LINK: zgłoszenie

REJESTRACJA Word- KLIKNIJ NA TEN LINK: zgłoszenie

REGISTRATION SPLASH EDITOR - CLICK ON THIS LINK: application

REGISTRATION Word - CLICK ON THIS LINK: application

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

PROPERLY COMPLETED APPLICATION MUST BE SENT:

masters logo kopia

Udostępnij na FB